log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Риведил

риведил лого
 

Адреса:Ул. Беличица 12, Гостивар
            Ул.Никола Тесла 9/a, Скопје
Телефон:+389 42 212 298
              +389 71 970 324
              +389 23 22 04 15
              +389 76 200 273
Е-маил:
info@rivedil.mk
web    fbfb

      ОПИС                

Долгогодишната работа во државата Италија, стекнато искуство и професионализам таму, не мотивираа нашата дејност, со која работевме во Италија, да ја донесеме и во нашата земја, секогаш размислувајќи за задоволување и исполнување на условите во кои што живеете. Требаше 20 години работа во Италија, да се убедуваме и да одлучиме истата дејност да ја обавуваме и на државата Македонија.

Во 2011 година, ги воспоставиме првите темели обидувајќи се секогаш повеќе и повеќе да ја промовираме нашата работа. Упорност и желбата која ја правеше оснивачот на претпријатието, Бастри Садику, како и континуирана поддршка на неговиот син Ќефли Садику, беа главните фактори кои компанијата ја водеа кон успехот кој е постигнат и денес. Се разбира дека започнавме со помал капацитет, но, секогаш фокусирајќи се повеќе и повеќе на работа, ние денес достигнавме на станеме најголема компанија во земјата, која ги поседува овие видови на материјали.

Првично се фокусиравме на градот Гостивар, каде што за прв пат го отворивме нашиот центар, а потоа се проширивме низ другите градови во земјата. За сите оние кои не знаат, ние сме првите кои нудиме повеќе од 40 видови на различни декоративни бои за разубавање на вашиот дом.

Она што нè разликува од другите е гаранција од 10 години која ја даваме за производите кои ги нудиме (ако се применувани на соодветен начин и на соодветни услови). Нашата компанија во иднина има намера да се прошири на сите други градови во Македонија и да биде главен претставник на сите балкански држава. Нашиот најголем проект, за кој се стрееме е нашето присуство во Виена, Австрија, со што го докажуваме сериозноста и нашата квалитна работа. Од компанијата Rivedil ние напраевме и поделба во две други компании, се под раководство на првата. Тие се Rivedil Еxlusive и Rivedil декорации на III милениум.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Риведил

     МАПА                 

Печати