log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ОУ РАБОТНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ КРСТЕ МИСИРКОВ


 

Адреса: Ул.„Александар Македонски„ бр.72
Телефон:045 225-323
Е-маил:
ruk.misirkovkicevo@gmail.com

      ОПИС                

Основната функција на Општинската Установа Работнички Универзитет “Крсте Мисирков“ Кичево,  во своето 64 годишно постоење е програмско и функционално поттикнување и развој на културата, образованието на возрасните и друго образование(информално и неформално), изложување на културно-уметнички дела, организирање на ликовни и литературни конкурси,  организирање на инклузивни мултикултурни работилници, културолошки истражувања, како и  вршање на други дејности од областа на културата и образованието. Се со цел, младите неафирмирани автори да го прикажат уметничкото творештво кое го поседуват во себе, со најголем акцент на помладата популација – децата, а во делот образование на возрасните да се негува доживотното учење!

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати