log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Општина Лозово

opstinalozovologo 

Адреса: Ул. Маршал Тито бб Лозово, 1440 Велес
Телефон: +389 32 458 450
е-маил:
info@opstinalozovo.gov.mk
web    fbfb

      ОПИС                

Лозово постоело уште пред XIV век познато под името Петковица, наречено по старата црква “Св.Петка” , која по доваѓањето на турците била претворена во џамија…

На територијата на Општина Лозово се наоѓа културно наследство кое носи одбележје на народностите коишто живееле на оваа територија. Најстар објект откриен на оваа територија е црквата Св.Ѓоргија во с.Ѓуземелци, која потекнува од 16-иот век.

Свој белег оставило и турското население со неколку теќиња и џамии, кое на овие простори живеело до 1960год. Од поновата историја е црквата Покров на Пресвета Богородица во с.Каратманово и црквата Св.Петка во Лозово, чија што изградба е во завршна фаза.

Името Лозово е добиено во 1975 кое ги симболизира големите плантажи со лозови насади.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Општина Лозово

     МАПА                 

Печати