log in

ПРОИЗВОДИ % ПРОМОЦИИ % ПОПУСТИ %

Пребарување

Опис

ЗА НАС

Качете се сигурно до максимални висини со скели монтирани од нас!
Ние ви нудиме германски квалитет и професионална работа гарантирани со квалитет и докажани со работите завршени до сега.

КОНТАКТ
• Телефон: +389 44 366 426
• Факс: +389 44 366 426
• Адреса: Гургурица
• Град:Тетово
• Држава: Македонија
• Е-пошта: info@ju-sm.com.mk
• Веб страна: http://ju-sm.com.mk/?lang=mk

ГЕРУСТБАУ ЈУ-СМ, ние сме компанија која нуди сеопфатни услуги во областа на монтирање скелиња. Општите знаења на нашиот тим и искуството стекнато во текот на изградбата на различни видови на згради имаат влијаено да ја создадеме нашата кариера која ја поседуваме денес. Компанијата “ЈУ-СМ” ДООЕЛ нуди ефективни и ефикасни реализации на услуги, односно комплетни работни услуги, во Македонија и во околните земји. Главниот фокус на нашата компанија се јавните, инфраструктурните, комерцијалните, индустриските и станбените објекти. Нашата компанија е фокусирана на ефикасна реализација и на високо квалитетни услуги, имено монтажа, демонтажа, транспорт и изнајмување на модуларни високо квалитетни скелиња и нивна брза монтажа. Ние ви нудиме фиксна и мобилна работна платформа, во согласност со барањата на најмодерните стандарди на работа, законските барања и прописите за безбедност и здравје при работа, добрата инжинерска пракса и аспектите за заштита на животната средина. Постојан приоритет на компанијата е испорака на високо квалитетни услуги со примена на најсовремени технички-технолошки достигнувања, материјали и компоненти.

Печати

Контакт

ЈУ СМ
38944366426
1200
ТЕТОВО
ЈУ СМЈУ СМЈУ СМЈУ СМЈУ СМЈУ СМЈУ СМЈУ СМЈУ СМЈУ СМ