log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Андреј Компани

0002016 andre kompani doo 450

Андреј Компани
Улица: Благој Мучето бр. 12 а,
    2000 Штип
Телефон: +389 (0)32/304 235,
     +389 (0)70/222 235,
     +389 (0)70/210 103    
Е-маил: andrej.kompani@gmail.com

     web       fb1

 

      ОПИС                

АНДРЕЈ КОМПАНИ од Штип е компанија које е формирана уште 1998 година. Почетоците ни беа скромни, почнавме во продавница од 18 м2, но целиот овој период имаме тренд на постојано растење, што пред се, се должи на јасната визија на менаџментот за местото што АНДРЕЈ КОМПАНИ треба да гоима на пазарот и инсистирањето на потрошувачите да им се понудат квалитетни производи, со идеален соодност меѓу квалитетот и цената.
Динамиката на растот на компанијата беше задоволителна, така што денес располагаме со продажен центар поголем од 300 м2 во строгиот центар на градот Штип и магацински простор поголем од 2000 м2, целосно опремен за големо продажба. Компанијата АНДРЕЈ КОМПАНИ нуди голем и разновиден избор на детски играчки и бебешка опрема, со повеќе од 5.000 видови производи, број што секојдневно се надополнува... Особено сме задоволни од застапството на брендот CHIPOLINO за бебешка опрема, кој на македонскиот пазар го носиме повеќе од седум години. Исто така, застапници сме и за четири брендови кои бележат експанзија во однос на квалитетот и асортиманот на производите што ги нудат на пазарот, а тое се PILSAN, DEDE, BILDO и DOLU.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Андреј Компани

     МАПА                 

Печати