log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Eлпром Про

elpromprologo

Адреса:Ул.1010 бр.29, Скопје
Телефон:02 3/082-500; 02 3/086-300
Мобилен:070/227-124
Еmail: elprom@t.mk 

web    fbfb

      ОПИС                

 Елпром Про од Скопје е компанија за светлечки реклами која изработува:

Тотеми за бензински:
-Тотеми за бензиски во повеќе димензии. Можност за поврзување со компјутер за менување на податоци.
Дигитални часовници
Автоматика:
-Изработка на дигитални часовници во разни димензии по желба
-Изработка на разводни ормари за управување на разни процеси.
Фирми:
-Изработка на фирми со LED диоди компјутерски припремени и избушени на CNC машина со можност за управување со микроконтролер.
Крстови
Трансформатори:
-Изработуваме високонапонски трансформатори за неонски реклами од 1000 до 8000 волти 25mA. Трансформаторите се залиени за надворешна употреба.
Управувачки модули
-Изработка на разни управувачки електронски модули управувани со микроконтролер кој начесто се употребува за реклами со разни комбинации на палење.
LED Модули:
-Изработка на LED модули за осветлување и разни ефекти во разни бои. Модулите се залеани и заштитени од атмосферски влијаниа.
Осветлување
-Led Рефлектори со можност од 100 W.
Метереолошк дисплеи
LED Пиксел:
-Изработка на ефекти со ЛЕД ПИКСЕЛ диоди кои се карактеризираат со многу можности за нивно управување што се одразува со поголеми светлосни ефекти.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Eлпром Про

     МАПА                 

Печати