log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Елмонт

elmont logo

Адреса: ул.Андон Шурков бр.4, Велес, Македонија
Телефон: +389 43 235 050
Мобилен: +389 75 425 004
               +389 75 216 704
Е-маил: elmont_veles@yahoo.com

web   fbfb

Работно време:
Пон - Пет од 08:00 до 16:00

      ОПИС                

Компанијата ЕЛМОНТ ви нуди избор на сите видови на Ваги, Сервис и Баждарење на Дигитални и Аналогни Тахографи, Против Пожарни Апарати(ПП Апарати), Изготвување на Елаборати за заштита и спасување, Електрични Мерења на Нисконапонски инсталации, Заштитно и Громобранско Заземјување според ISO17020:2012 (Акредитирано Тело)

- Продажба, Сервисирање и Контролно Tехнички Преглед на сите видови на ПП Апарати(Прашок, CO2).
- Полнење на сите видови на ПП Апарати(Прашок, CO2, Пена).
- Продажба на делови и Монтажа на делови за Хидрантска мрежа.
- Обука за ракување со ПП Апарати на вработени според ЗОП.
- Продажба на ормарчиња за Прва Помош.
- Изработка на Елаборати за заштита од пожари, експлозии и други непогоди.

ДОО Елмонт поседува Овластување за одржување, сервисирање и испитување на ПротивПожарни Апарати издаденo од страна на Дирекцијата за Заштита и Спасување на Р.Македонија. Овластување бр. СГИ 0881/2

Контакт: 075 425 004

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

Елмонт

     МАПА                 

Печати