log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Алпе Транс

alpetrans logo

Адреса: ул.Партизанска бр.57, Кавадарци, Македонија
Мобилен: +389 70 394 084
+389 71 394 084
E-маил: alpetrans.mk@gmail.com

      ОПИС                

Компанијата Алпе Транс се занимава со меѓународен траснпорт и логистика на стоки низ Европските земји и Швајцарија. Исто така работиме и со збирни превози.
Формирана е 2005 година и е во целосна приватна сопственост.
Поседуваме сопствен деловен простор со паркинг за камиони на ул .Индустриска бб(Инд. Зона Кавадарци)
Нашиот возен парк се состои од три Еуро 6 камиони Мега и две Еуро 5 камиони стандард.
Сите возила се специјализирани за транспорт на вангабаритен товар( вангабаритни машини,камиони) и опремени се со утоварни рампи за истите.
Алпе Транс ги поседува сите лиценци и дозволи за обавување на меѓународен транспорт и има стручен тим на возачи и тим за логистика.

Company Alpe Тrans is dealing with international transport of goods and logistics all over EU and Switzerland.We also work with part loads and groupagges.
We are founded 2005 and the company is completely private company.
We possses own work place including parking for trucks on locations „ Industriska bb Kavadarci
Our truck fleet is: three Euro 6 trucks Mega and two Euro 5 trucks standard.
All trucks are specialized for oversized load( oversized machines and trucks) and we are equipped with loading ramps for loading these goods.
Alpe Trans posses all valid licences and permits for dealing international transport and we have experianced team of drivers and logistic team.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Алпе Транс

     МАПА                 

Печати