log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Бенд Ревизија и Консалтинг

bendrevizija logo

Адреса: ул.Јане Сандански бр.63/2, Тетово, Македонија
Телефон: +389 44 330 800
               +389 44 350 085
Е-маил: revizija@bend.com.mk

 web

      ОПИС                

БЕНД РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ ДОО регистрирано е како друштво за давање на ревизорски, даночни и финансиски услуги.

Нашето друштво ги нуди следните услуги:
-Законски ревизии
-Договорни ревизии
-Ангажмани за уверување
-Даночно, сметководствено и останато деловно советување
-Судски вештачења
-Финансиски анализи и контроли
-Изработка и оценка на инвестициони проекти

Вршиме ревизија и за потребите на странските вложувачи при што извештаите ги подготвуваме и на англиски јазик.

Нашиот тим
1.Душко Апостоловски – управител, овластен ревизор
2.Добрила Апостолова – овластен ревизор
3.Наташа  Трифуноска – овластен ревизор
4.Бојана Бојовска – овластен ревизор
5.Елизабета Апостоловска – односи со јавност
6.Катица Сотировска – правен советник


Референци
ДЕЛ ОД НАШИТЕ КЛИЕНТИ
 
Везе Шари ДОО Требош
Лирак АД Тетово
АМД Т ДООЕЛ Тетово
АМД Тетово
АК Инвест ДООЕЛ Тетово
Ренова ДОО Џепчиште
Авто Мото Старт Тетово
Сентис АГ ДООЕЛ с.Џепчиште
ЕМ ГРУП Електрометал ДОО Тетово
Бутел АД Погребен Сервис Скопје
Ремис ДООЕЛ Охрид
Дабар ДООЕЛ Скопје
АДГ Пелагонија Струмица
Хотел Тивериопол Струмица
АД Индустриски Ладилник Тетово
АД Теал Тетово
АД ИГМ Вратница
АД Бутел Споменици Скопје
АД ИГМ Еленица Струмица
АД Бутел Скопје
Единство АД Струмица
Едитекс ДООЕЛ Струмица
Едистил ДООЕЛ Струмица
ФК Ренова Џепчиште
Интерпромет АД Тетово
Реновелур ДООЕЛ Тетово
Макпетрол АД Скопје
Карбо Нова АД Крива Паланка
Башким Турс ДООЕЛ Тетово
Оилко КДА Скопје
Прима Центер ДООЕЛ Тетово
Европа АД Скопје
Боми 10 Логистик ДООЕЛ Скопје
ЗЗ Единство Челопек
ЗСК АД Струмица
Полог ДООЕЛ Тетово
НБ Цомпани ДОО Тетово
ТВ Ера ДООЕЛ Скопје
Еко Оранжерии Анска Река ДООЕЛ Валандово
Молика ДОО Тетово
Пофикс ДОО Тетово
Тргопродукт ДОО Струмица
Импексел 2 ДООЕЛ Гостивар
Урбан План Конструктион УПЦ ДООЕЛ Тетово
Бетон АД Штип
Колид Фудс Колешино

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати