log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Тим-Консалтинг

 timcounsaltinglogo

Адреса:Ул. Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 30/3-1, 1000 Скопје
Телефон:+389 2 2464-309; +389 2 2461-626
Мобилен:+389 70/221-887 - Славица Спироска
              +389 75/338-214 - Искра Спироска
Email:spiroskaslavica@gmail.com

  

  

      ОПИС                

 

ТИМ КОНСАЛТИНГ: ФИНАНСИСКИ - ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ

-Јавни финансии, ревизија, сметководство, оценување, даноци,
царински стапки, приватизација
-Инвестициски програми и бизнис планови
-Регистрација на фирми, правни услуги
-Менаџмент и консалтинг
-Заеднички вложувања
-Стручни анализи

    ГАЛЕРИЈА           

 

Tим-Консалтинг

     МАПА                 

Печати