log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Визард Системи

    novo logo 11  

Адреса: ул.Црноризец Храбар 32
1000 Скопје , Македонја
Локација: Наспроти Sky City, позади Макпетрол бензинска пумпа
Телефон: +389 (02) 246 9999 , +389 (02) 240 2999
Факс: +389 (02) 240 2999
e-mail: contact@wizard.com.mk

   web

      ОПИС                

ДТУ Визард Системи ДООЕЛ е компанија која работи повеќе од 15 години со професионални тимови за продажба,
инсталација, изведување на проекти, одржување и консултации за сигурносни системи:
• Видео надзор
• Алармни системи и радио врски
• Детекција и дојава на пожар
• Контрола на пристап и евиденција на работно време
• Автоматика за врати, рампи и паркинг системи
• Домофонија и видеодомофонија
• ИТ и мрежни системи
• Банкарска опрема
• Специјални сигурносни производи
• Озвучување на објекти
ДТУ Визард Системи ДООЕЛ е сертифицирана компанија со имплементирани стандарди:
ISO 9001:2015 (ISO стандард за управување со квалитет)
ISO 14001:2015 (ISO стандард за управување со животната средина)
• Поседува ЛИЦЕНЦА ЗА ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ издадена од МВР на Р. Македонија за вршење на приватно обезбедување во вид на давање на услуги врз основа на исполнети услови од член 13 од Законот за приватно обезбедување.
• Поседува специјализиран и обучен кадар за работа со безбедносни системи и техничко обезбедување.Високостручниот кадар кој преку тековни конференции, семинари за обука и тренинзи е оспособен за одржување на сите напредни системи што ги нуди на пазарот.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Визард Системи

     МАПА                 

Печати