log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Вотертек

 waterteclogo

Адреса: Ул. Мариовска бб, Скопје
Телефон: 02 2/726-000
Мобилен: 070/207-543
Еmail: info@watertec.com.mk

  

web    fbfb

      ОПИС                

 

Компанија за дистрибуција на вода во буриња-галони и диспанзери за топла и ладна вода до местото кое вие ќе го назначите.

Mисија на компанијата:
Да обезбедиме природна чиста изворска вода која ги задоволува навиките на модерниот начин на живеење.

Избор на вода од нашата палета на производи кои ги задоволуваат сите стандарди на квалитет, херметички затворени по нивното полнење за да може да уживате во свежа изворска, планинска вода во вашиот дом или вашето работно место. Апарати за вода создадени за европскиот пазар може да ги набавите со купување или со договор на користење во зависност од големината на фирмата или потрпшувачката на вода во вашиот дом. Ви стоиме на располагање!
Испорака ВЕДНАШ!

-Галони "Ладна"
-Галони "Евина"
-Галони "Планинска роса"
-Диспанзери за ладна и топла вода

    ГАЛЕРИЈА           

 

Вотертек

     МАПА                 

Печати