log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ПЛАНУМ

plamum logog

Адреса: Индустриска бр.21 Кавадарци,Македонија
Е-маил:gpplanum@yahoo.com
Мобилен:+389 70 218298

      ОПИС                

Д.Г.Т Планум Дооел од Кавадарци е основано 1991 година како Дооел со основна дејност Изградба на на објекти од нискоградба .
Во моментот има 40 вработени . Располага со сопствени простории , плац, механизација и возен парк.
Се занимава со проектирање и уредување на дворни места со павер елементи , изградба на инфрастуктурни објекти , пристапни патишта и паркинзи во индустриски објекти .
Во последните години сме лидери во изработка на потпорни зидови од габиони со реализација од 4,000 - 5,000 м3 годишно.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ПЛАНУМ

     МАПА                 

Печати