log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ре-ко инженеринг

re ko logo

Адреса: ул.2  бр. 44, Визбегово
1000 Скопје
Tелефони: +389 (075) 273 154, +389(02) 511 5211
Работно време: Пон - Пет  08:00 - 16:00
Е-mail: reko.inzenering@yahoo.com   mile@rekoing.com.mk

      ОПИС                

'РЕ-КО' Инженеринг Д.О.О.Е.Л. - Скопје е фирма посебно специјализирана за изведување на ЕКСТРЕМНО високи, длабоки или тешко достапни елементи од конструкции на:
1.САНАЦИЈА  НА ПУКНАТИНИ,СЕГРЕГАЦИИ   И ПРОТЕКУВАЊА НА ВОДА СО ПОСТАПКА НА ИНЈЕКТИРАЊЕ
WATERPROFING SYSTEMS
-.ИНЈЕКТИРАЊЕТО СЕ ИЗВРШУВА СО НАЈСОВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И Е БАЗИРАНО НА ВГРАДУВАЊЕ НА МАТРИЈАЛИ ПО РЕЗОН НА PU- полиуретани (еднокомпонентни и двокомпонентни),епоксиди,акрилати и силикати
-ИНЈЕКТИРАЊЕ НА ЦЕМЕНТНИ ЕМУЛЗИИ
2.ОТКРИВАЊЕ НА ПУКНАТИНИ ВО БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ СО МЕТОДА (NDT NODESTRUKTIVE TEHNOLOGY.(ULTRASONIC DETECTOR,СКЛЕРОМЕТРИРАЊЕ,ТЕРМОВИЗИСКО СНИМАЊЕ)
3. ВИСОКИ ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ -термоелектрани,хидроелектрани,тунели
4. ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ-брани (лачни и насипани),преливни шахти
5. ПОДЗЕМНИ ОБЈЕКТИ -рудници,базени,лагуни
6. СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ-деловни,индуструски
Како основна дејност на фирмата е работа на индустриски објекти со голема висина. Во оваа група спаѓаат:
1. ИНДУСТРИСКИ ОЏАЦИ СО ВИСИНИ НАД 300 МЕТРИ;
2. РАЗЛАДНИ ОЏАЦИ И РАЗЛАДНИ  КУЛИ СО ВИСИНИ ДО 150 МЕТРИ;
3. СИЛОСИ.
Работата на вакви објекти изискува пред сé огромно познавање на оваа проблематика како и соодветен пристап на самата работа затоа што мора да се нагласи дека се работи за многу одговорни конструкции со висока вредност, а работата на овие објекти е работа која сама по себе повлекува соодветен ризик. Заради тоа истата е пропратена со најстрогите правила и прописи за сигурност при работа за да се одржи бараното ниво на професионалност и нормално на квалитет. Изучувањето и унапредувањето на технологијата на санација и продолжување на животниот век на овие високи индустриски објекти кои се од огромно значење е мотото на фирмата ''РЕ-КО'' Инженеринг. Опремата за работа на висини во која се вклучени и самоодните висечки платформи производство на фирмата ''TRACTEL & SECALT GROUP'' а во сопственост на  ''РЕ-КО'' Инженеринг е со врвен квалитет и ги поседува сите потребни сертификати за квалитет и сигурност за вакви услови на работа.
Од основањето на фирмата ''РЕ-КО'' Инженеринг во 2003-та година па сé до денес, истата има низа на завршени проекти и санациони работи кои јасно зборуваат за успешноста во нејзиното работење, секогаш при тоа запазувајќи ги роковите на изведба според потребите и барањата на коминтентите.
 
Mile Dimitrovski  REKO Inzenering DOOEL  mob 075 273154. 075 329 417

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати