log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

НОВА ГРАДБА

novagradba logo2 

Адреса : с. Липково
1300 Куманово
Тел : +389(071) 531 865
Е-маил: gazmend.ramadani@hotmail.com

   fbfb      instagram

      ОПИС                

 Ново градба е лиценцирана градежна фирма која делува во доменот на архтектура и гадежништво .Во текот на годините успешно работи на проекти од различен обем и карактер вршејќи различни типови на услуги. Компанијата има интердисциплинарен пристап во работата, од што произлегуваат бројните активности во градежниот сектор како изведувач на работи, вршејќи инженеринг, надзор, проектантски, дизајнерски и други консултантски и истражувачки услуги. За сите услуги што ги нуди фирмата поседува соодветни лиценци и овластувања за архитектите.

      ГАЛЕРИЈА                

 

НОВА ГРАДБА

     МАПА                 

Печати