log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Магнум Билд

magnumbuild

Адреса:Ул.Пандил Шишков 16-2
Мобилен:075/441-545; 071/211-526;
Email:magnumbuild@gmail.com

       fbfb 

      ОПИС                

Градежната компанија Магнум Билд од Скопје се занимава со:


Завршни работи во градежништво

-Машинска изведба на цементна кошулка
-Машинско малтерисување на ѕидни површини
-Хидроизолатерски работи

    ГАЛЕРИЈА           

 

Магнум Билд

     МАПА                 

Печати