log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

БЛЕРО-ФИКС ДООЕЛ СКОПЈЕ


 
Адреса: Ул.Вењамин Манџуковски Аеродром
Телефон:
              +389 070 259 599
Е-маил:don366@yahoo.com

      ОПИС                

 

Почетоците на дејноста на фирмата ‘Blero-Fix’ е од 2002 година која постепено се доградувала и се професионализирала.

‘Blero-Fix’ е градежна компанија основана во 2013 година со сопствен капитал и сопственик Самет Мисими. Со големо искуство и професионален кадар се вбројува во една од поуспешните компании во нашпата земја.
Компанијата денес брои вкупно 300 вработени и професионален кадар. Зад себе има голем број на градежни објекти: над 30 згради и над 350 индивидуални куќи како и 5 вијадукти на делницата Кичево-Струга. Располага со свое депо на градежни материјали кое го користи како логистика при градење.

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати