log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ГРАДБА ПРОМЕТ-КАВАДАРАЦИ


 

Адреса: 8-ми Септември бр.7
Телефон : 043/411725
Е-маил:
info@gradbapromet.com

      ОПИС                

Компанијата ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци е основано во 1991 година. Нашата основна дејност е изградба на објекти од високо и ниско градба, станбени и индустриски објекти, потоа комунални и хидротехнички објекти и изградба на улици и патишта. Располагаме со сопствена бетонска база, сепарација на песок и каменолом, а се занимаваме и со производство на бетонска галантерија.

Во текот на овие повеќе од 20 години работна активности, ГРАДБА ПРОМЕТ израсна во модерна градежна компанија со комплетна градежна оператива, со околу 200 спецјализирани вработени, меѓу кои има и градежни инженери, архитекти и економисти.

ИНФОРМАЦИИ
Располагаме со сопствена бетонска база, асфалтна база, сепарација на песок и каменолом, а се занимаваме и со производство на бетонска галантерија.

Градба Промет – Кавадарци
Градба Промет – Неготино
Сепарација – Росоман
Асфалтна база – Росоман
Каменолом – Дебриште

Интересни факти
Во текот на овие 30 години работни активности, ГРАДБА ПРОМЕТ израсна во модерна градежна компанија со комплетна градежна оператива, со околу 220 спецјализирани вработени, меѓу кои има и градежни инженери, архитекти и економисти

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати