log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ТОНКО-СР ДООЕЛ (2)


 

Адреса: ул. УНГАРСКА бр. 27 
Телефон: 033 297 490

Е-маил:tonko_sr@yahoo.com

 

      ОПИС                

Тонко-СР од Кочани, е фирма во приватна сопственост која постои од 1992 година и се занимава со продажба на секаков вид на градежни материјали, од кои најмногу се застапени Ytong блоковите. Исто така се занимава и со производство и монтажа на метални конструкции, лимарски и браварски работи, како и лимени кровови и фасади панели на индустриски објекти.
Располагаме со производен објект од 1600м2 и друг од 400м2 кој е во фаза на припрема за градба на современ и модерен производен објект за метална индустрија на површина од 1500м2. Располагаме и со погон за производство на метални конструкции со квалитетни машини и врвни мајстори на својот занает.Ние гледаме на иднината, предлагаме решенија, чесност и професионалност.
Наша цел е да ги разбереме потребите и очекувањата на клиентите, да го развиеме производството, и да ги следиме новите технологии за подобри поквалитетни и конкурентни производи на пазарот.

    ГАЛЕРИЈА           

     МАПА                 

Печати