log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ СКОПЈЕ


 

Адреса: Ул. Мито Хаџиваслиев Јасмин бр. 14,лок 3
Телефон: +389 (0)2/2134 292
Е-маил:
contact@interingenering.com.mk

      ОПИС                

                                                                   ОСНОВНА ДЕЈНОСТ
Компанијата ИНТЕР ИНЖЕНЕРИНГ е специјализирана за:

- Градежништво
- Градежно занаетчиски работи
- Дизајн и инжинерство

28 години активно учествуваме во градителството и гордо го оставаме својот траг во урбаното ткаење на Македонија.

                                                             ИНТЕР ИНЖЕНЕНЕРИНГ
Компанијата ИНТЕР ИНЖЕНЕНЕРИНГ дооел Скопје е специјализирана градежна фирма за изведување работи во градежништвото, за изведување градежно-занаетчиски работи, како и за дизајн и инжинерство. Компанијата е основана во 1991 година.

 

 

 

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати