log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ИВА МОНТ ДОО СКОПЈЕ


 

Адреса:Божин Николов - Силни 36
Телефон: +389 2 2439 081
Е-маил:
 ivamontskopje@yahoo.com

      ОПИС                

- ИВА- МОНТ е застапник за производите на реномираната компанија „REFILL TECH SOLUTION“ Italy
- пластични ќелии за ладилни кули,
- ладилни кули,
-клима комори,
- чилери

- ИВА - МОНТ е застапник за производите на реномираната компанија „MPD tvornica pumpi“ R. Hrvatska
- запчести пумпи (нафта, масло, лепила,битумен)
- крилни пумпи (лесни нафтени деривати, растворувачи)
- центрифугални пумпи (вода, киселини, алкалии, лесни нафтени деривати)
- пумпи за амонијак (амонијак и други разладни медии)
- завојни (вичасти) пумпи ( нафта, масло, гориво)
- пумпи за разладна емулзија
- филтри (нафта, масло, гориво, вода)
- регулациони вентили (нафта, масло)
- регулатори за притисок ( редуктори на притисок на вода)

- ИВА - МОНТ врши продажба на комплети за анализа за тврдина на вода, комплет за одредување на pH вредност од 1 до 11, комплет за присуство на силикати, комлет за одредување на алкалност, комплет за одредување на калциум.

- во ставките што се напишани од Ваша страна треба да се додаде:
* изработка на мануелни јонски изменувачи и регенерација на автоматски и мануелни јонски изменувачи.
* изведба на гасна, топловодна, парна инсталиција
* изведба на гасна инсталација со полиетиленски цевки
* изведба на хидро и термо изолација
* шамотирање на парни котли
* чистење на мазутни, нафтени, резервоари на пропан-бутангас, надземни и подземни резервоари и дегазирање
* градежна браварија
* сервисирање на пумпи

    ГАЛЕРИЈА           

 {loadposition  ivamontskopje}

     МАПА                 

Печати