log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Јавно Претпријатие Водовод-Куманово

 jpvodovodkumanovo

Адреса:Фетка Наскова Бр,22,Куманово
Телефони:+389 31 475 - 540 Централа
         +389 31 475 - 541 Факс
         +389 31 475 - 574 Пријавување на дефекти
         +389 31 475 - 585 Наплатна Служба
         +389 70 334 - 130
Е-маил:kuvod@t-home.mk

web    

      ОПИС                

 Јавно Претпријатие ВОДОВОД Куманово е основано 1956 година заради вршење на стопанска дејност од јавен интерес во областа на водоснабдувањето и канализацијата од страна на Општина Куманово. Главни активности на ЈП ВОДОВОД Куманово се водоснабдување, одведување на отпадни и атмосферски води, одржување на водоснабдителниот и канализациониот систем во исправна состојба и пречистување на отпадни води.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Јавно Претпријатие Водовод-Куманово

     МАПА                 

Печати