log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

ЈП Комуналец Неготино 

Адреса:Маршал Тито 49 Неготино
Телефон:+389 43 361-711
Е-маил:
jpknegotino@t-home.mk
web    fbfb

      ОПИС                

 

ЈКП Комуналец Неготино е формиран во 1957 година како "Комунална услуга на организација", која подоцна е трансформирана во "Водна Заедница". Во 1983 година од "Водна Заедница" е пререгистрирана како ЈП "Комуналец" - Неготино

 Дејности кои ги реализира “ЈП Комуналец” - Неготино се:

    одржување на зелените површини
    одржување на хигиена на јавни и прометни површини
    одржување на пазарите
    погребални услуги
    одржување на гробишта и градска капела
    собирање и дистрибуција на квалитетна вода за пиење и вода за наводнување на дворни површини
    одржување на систем за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води
    одржување на депонија
    прибирање на смет
    собирање транспорт и депонирање на комунален отпад


Работни единици:

    Водовод и канализација
    Комунална хигиена
    РЕ Јавни и прометни површини
    РЕ Гробишта и капела
    РЕ Заеднички служби

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЈП Комуналец Неготино

     МАПА                 

Печати