log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Центар за моторни возила Гостивар

cmgostivar logo  Адреса: Ул. Борис Кидрич бб  
1230 Гостивар, Македонија
Тел: +389 (042) 214 504
Е-маил: ivana_srezoska@yahoo.com

      ОПИС                

Една изрека вели: автомобилот што го возиме, зборува многу за самите нас. Токму затоа, не може да ни биде сеедно, кому ќе го довериме техничкиот преглед за нашето возило.
Бараме  бескомпромисен квалитет, безбедност, искуство и  ефикасност. Овие карактеристики за среќа во Гостивар можат да се најдат на едно место  - “ ЦЕНТАР ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА  ГОСТИВАР”.
Услуги што ги нудиме :
•    Техничк преглед на сите видови моторни возила, приклучни возила  трактори
•    Вршиме задолжителни шест месечни прегледи на сите возила кои подлежат со закон
•    Поседуваме најсофистицирана опрема за вршење на технички прегледи.
•    Поседуваме и го користиме апаратот за издувни гасови кај моторните возила со ЕКО 5 и ЕКО 6.
•    Вршиме бесплатно штелување на светла и издувни гасови.
•    Бесплатно полнење пневматици со азот.
•    Пополнување на комплет документи за регистрација на сите моторни возила со уплатници
•    Одјава на возила.
•    Промена на сопственик.
•    Издавање на меѓународни возачки дозволи.
•    Издавање на меѓународни полномоштва за управување со туѓи моторни возила.
•    Издавање на пробни табли.
•    Поседуваме брокерска куќа за задолжително осигурување од сите осигурителни компании.
•    Референт од полиција за регистрација, одјава или промена на сопственик.

    ГАЛЕРИЈА           

 

ЦЕНТАР ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА ГОСТИВАР

     МАПА                 

Печати