log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Екофарм Шишево

logoekofarm

Адреса: ул.3 бр.29 Сарај Скопје,Македонија
Е-маил:ekofarmsisevo@hotmail.com
Мобилен:+389 70 274 159
Телефон: +389 2 2052160

      ОПИС                

Живинарското производство претставува важна гранка која има повеќекратно стопанско значење.Во прв план произведува високо вредни производи(месо,јајца) за исхрана на населениоето од кои во голема мере зависи стандардот.
-Производство на сточна храна( концентрати), јарки ( еднодневни пилиња).
Живинарската фарма има капацитет од 54.400 кокошки носилки за производство на конзумни јајца и 13.600 еднодневни пилиња до 16-то неделни јарки.
Локацијата на живинарската фарма ЕКОФАРМ ШИШЕВО се наоѓа на територијата на општина Сарај,Шишево.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Екофарм Шишево

     МАПА                 

Печати