log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Агроцентар

agrocentar logo

Адреса: с. Карамани,
7000 Битола, Македонија
Телефон: +389 47 265 522  
E-mail: agrocentar015@yahoo.com

      ОПИС                

АГРОЦЕНТАР дооел е компанија која дваесет години се занимава со производство и промет со добиточна храна, продажба на еднодневни пилиња, производство и доработка на семенски материјал за житни култури.

За производство на добиточната храна користиме суровини од сопстеното примарно земјоделско производство, како и суровини од други производители, а самото производство се реализира во село Карамани, каде располагаме со сопствен млин за мелење и мешање на добиточната храна. Храната што ја произведуваме е со одличен квалитет, ги задоволува и најстрогите стандарди и е наменета за исхрана на сите видови добиток. Продажбата на добиточната храна се реализира директно до нашите традиционални коминтенти, а еден дел и преку нашата продавница за добиточна храна и земјоделската аптека, кои се лоцирани во Битола на ул. Прилепска бр. 40 и 42.

    ГАЛЕРИЈА           

Наскоро..

     МАПА                 

Печати