log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

СОСУ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ - ОХРИД


 

Адреса: Ул. „Мите Богоески“ бр. 2
Телефон: 046 262724
Е-маил:
ekonomskoohrid@yahoo.com

      ОПИС                

ССУ „Св. Кирил и Методиј“ стартувало како нов правен субјект на 1 септември 2014 година. Економските и медицинките паралелки иако постоеле од 1957 година, по 43 години биле одвоени од гимназијата „Св. Климент Охридски“ и со тоа било формирано ново средно економско училиште со медицински паралелки. Првата учебна 2014/2015 година стартувала со 550 ученици во економската и медицинската струка. Во првата година биле запишани 110 ученици , а ангажирани околу 50-тина вработени.

    ГАЛЕРИЈА           

 

     МАПА                 

Печати