log in

КОМПАНИИ ПО ДЕЈНОСТ

Даниво ДООЕЛ

danivodooel

Адреса: Никола Зафиров,с.Горни Подлог,Кочани
Телефон:033 291 111
Мобилен:075/421-871; 070/272-066;
Факс:033 291 444
Email:dooeldanivo@gmail.com

   web    fbfb 

      ОПИС                

Комапнијата „ДАНИВО“ Дооел е основана во 2000- та година. Се занимава со производство и преработка на ориз и други житарици како и репроцесија и производство на семенски материјали. Компанијата Даниво обработува 123 Ха дражавно земјиште кое што е добиено под концесија во согласност со договорот за користење во период од 30 год. Одобрено од Министерството за земјоделство.

Прекрасната арома и добропрепознатливиот вкус се толку природни по што сме наречени и оригинални - ДАНИВО ДООЕЛ КОЧАНИ !!!
Од сон до реалност, почнавме со извршување на дејноста во далечната 2002 година со продажба на мало и големо, одкуп и преработка на ориз под строгоконтролирани услови со најсофистицирана опрема.
На почетокот работата се извршуваше со едно вработено лице, а денес броиме 23 вработени.

Се занимаваме со сопствено производтство на ориз, вршиме одкуп и преработка на ориз.
Во склоп на фабриката имаме и паковно оделение, кое што се занимава со пакување на зрнести производи. Се врши пакување на ориз, грав, лека и пченица.
Со големина од 100 грама па се до 50кг.
Вршиме дистрибуција со сопствен превоз, лиценцирани дистрибутери под строго контролирани услови.
Исто така покрај производство на ориз нашата фирма се занимава и со производстство на јачмен, пченица, луцерка и свежа висна освен на македонскиот пазар, ние вршиме и извоз во Србија, Бугарија, Грција, Црна гора и Албанија ...
И за крај квалитетот е репер за досегашното постоење на пазарот.

    ГАЛЕРИЈА           

 

Даниво ДООЕЛ

     МАПА                 

Печати